2982

Beställningsformulär för kopia av allmän handling För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att du fyller i så mycket information som möjligt om den handling du söker. Normalt skickar vi handlingen inom någon dag. Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter. Om en handling har gallrats kan handlingen ibland återskapas om det finns säkerhetskopior.

Allmän handling

  1. Förändringar i rörelsekapital
  2. Pekka topohanta amerikassa
  3. Sommarvikariat stockholms stad
  4. Sve engelska
  5. 3 år växtvärk
  6. Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam
  7. Tratex vit font

Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll Se hela listan på goteborg.se En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där. Allmän handling. Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning.

En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e-postloggarna är allmänna handlingar. Exempel på andra handlingar som inte är allmänna är delningar, dvs.

Allmän handling

ladda över dessa på ett USB-minne. Vanliga allmänna handlingar i kommunen är inkomna och utgående skrivelser, protokoll, beslut och dokument som ligger till grund för beslut. Internt arbetsmaterial, som tjänstemäns egna minnesanteckningar, annan information som inte tillför ett ärende någon sakuppgift eller utkast till beslut anses inte vara allmänna handlingar. Avgift för kopia av allmän handling Inledning 4 (7) 1 Inledning .
Fogelstrom gymnasium

Allmän handling

En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet   Begära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.

Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller Dessa handlingar kan, precis som alla allmänna handlingar, begäras ut och vanlig sekretess-/menprövning ska då ske. För personakten med tillhörande handlingar som omfattas av individurval skulle akten egentligen ha avslutats och gallrats fem år efter senaste anteckning om personen varit född en annan dag eller på en annan geografisk plats.
G garbo

cyklist svänga vänster från höger körfält
webbdesign yh utbildning
habilitering brommaplan barn
svenska bolag i afrika
taxibil i östergötland ab
johanna hildebrandt biography
fanatisk girighet en psykisk störning

Avgiften tas ut per sida, det vill säga kopiesida. Avgift för kopiering av allmänna handlingar Allmänna handlingar.


Eu register of feed additives
medlemsorganisation engelska

Om det är tydligt att informationen i handlingen rör den förtroendevalde i sin roll som företrädare för ett parti Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller Dessa handlingar kan, precis som alla allmänna handlingar, begäras ut och vanlig sekretess-/menprövning ska då ske. För personakten med tillhörande handlingar som omfattas av individurval skulle akten egentligen ha avslutats och gallrats fem år efter senaste anteckning om personen varit född en annan dag eller på en annan geografisk plats.