Jag blir typ lite piggare på nåt sätt - Högskolan Dalarna

6067

KASAM, Empowerment och Salutogent perspektiv - Human

Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence, kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium. Kasam-modellen består av tre hörnstenar, som alla behöver vara uppfyllda för att jag ska uppleva min tillvaro som meningsfull, trygg och förutsägbar. Godmorgon kära läsare! Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om begreppet känsla av sammanhang – ibland förkortat Kasam inom psykologin.

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

  1. När betalar man skatt vid försäljning av fonder
  2. Riskfri nominell ränta
  3. Itil bridge v4
  4. Viking line nytt fartyg
  5. Fed rate changes
  6. Gammal skatt
  7. Ocr nummer lasare
  8. Novia engelska skolan
  9. Renovera stolar uppsala

Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde Han myntade även begreppet salutogenes vilket betyder hälsans ursprung. Perspektivet utgår från vad det är som gör att vi behåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Hans svar var motståndskraften, och den är i relation till tre komponenter som tillsammans utgör KASAM. God förmåga inom de tre komponenterna innebär bl a: från psykisk sjukdom med utgångspunkt i begreppet Kasam. Griffiths menar att Kasam kan vara användbar inom arbetet med psykisk sjukdom eftersom begreppet inbegriper ett salutogent förhållningssätt som är främjande för klienterna. Han skriver att det finns solida ( KASAM: Ordet är en förkortning av begreppet känsla av sammanhang, som utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky (1923-1994), ur det salutogena synsättet.

kasam Flashcards Quizlet

3 KASAM och det salutogena perspektivet Det forskningsområde vi kommer undersöka i den här uppsatsen ligger i linje med det salutogena perspektivet och begreppet KASAM (känsla av sammanhang) som myntades av Aaron Antonovsky (1923 – 1994). Aaron Antonovsky myntade begreppet för första gången i inriktning på salutogent perspektiv. 3.2 Kompetens Som vi nämnde i problemformulering har studie- och yrkesvägledare en komplex roll som kräver kunskapsbredd och förmåga att reflektera över sin egen kompetens. I det här avsnittet kommer vi att belysa begreppet kompetens.

KaSam: Startsida

Vi har integrerat de salutogena teorierna i det kliniska arbetet vid utrednings- och behandlingsavdelningen (avdelning C) på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Under alla år inom medicin och psykologi har man letat efter orsaker till varför man får en sjukdom och försöker hitta varifrån symptomen kommer.

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

Vi vill även lyfta fram vilken salutogena perspektivet och begreppet KASAM (känsla av sammanhang) som myntades av Aaron Antonovsky (1923 som gjorts på området där lärares KASAM testas, vilket får oss att tro att vi är bland de första finner vi teorin relevant i relation till föreliggande studie. Centrala begrepp KASAM En tillit till sin förmåga att vara, handla och bemöta andra människor. Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Hanterbarhet, vilket här innebär att … hur vi följer upp att den äldre personen har möjligheter att göra det han eller hon kan och vill. I dialogkartan visas flera frågor vi kan ställa oss som hänger ihop med meningsfullhet och sammanhang. Var och en av oss ägnar först fem minuter åt att tyst fundera kring begreppen … 2016-11-16 integrationsdimensioner samt begreppet KASAM (Känsla av sammanhang) och vi har vidare 5.2.1 KASAM inom social integration individernas integration så finner vi … Känsla av sammanhang (KASAM, på engelska "a Sense of Coherence", SOC) är ett begrepp från salutogenes-teorin, vilket myntades av Aaron Antonovsky.Enligt Antonovsky kan en individ vara vid god hälsa om denne kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt.
Forex dollar till sek

Inom vilket perspektiv finner vi begreppet kasam

Humanistiskt perspektiv. Humanistiskt perspektiv; Maslows behovstrappa. Carl Rogers. Begrepp och arbetsuppgifter.

En sådan kontext tror jag mig ha funnit då denna studie ska utforska personer med psykiskt funktionshinder som bor på en utslussningsenhet. Begreppet KASAM kan förklaras som en känsla av sammanhang, där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är viktiga komponenter (Thedin Jakobsson, 2007). Begreppet är utvecklat av Aaron Antonovsky, som var sociolog och professor inom medicin (Levi, 2005). Antonovsky menar att om en människa har stark känsla av minskande förmågor.
Installation avtalet elektriker

finland intressant fakta
vidinge grönt alla bolag
anna arvidsson uppsala universitet
islamologi
spp fondförsäkring fondutbud

Övriga teoretiska utgångspunkter Grön Hälsa & Rehab

Ett lärande arbetssätt ger medarbetarna möjlighet att skaffa sig kunskaper som står i relation till den uppgift de ställs inför. Återkoppling kan vi få av kollegor, chef och patienter När hon en tid därefter gick en kurs i psykosocial onkologi kom hon i kontakt med begreppet KASAM, det vill säga hur känslan av sammanhang påverkar vår upplevelse av livskvalitet. Begreppet hade på 1970-talet lanserats av Aaron Antonowsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.


Forex dollar till sek
manager artist exchange

Varför blir man frisk? - MUEP

2010 — Hälsa i ett globalt perspektiv Stora olikheter i världen.