Offentliga investeringar. Offentliga investeringar – Frontier

374

Statistik över kostnader för hälso- och sjukvården 2005

Den offentliga sektorns totalutgifter efter ändamål och sektor 2019, miljon euro 1) (18.12.2020); Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter  Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter efter ändamål och sector 2019, miljon euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2021]. Förändringar i konsumtionsmönster påverkas av skiftningar i priser och konkurrens på varor och tjänster. Men även tillgången till nya varor och tjänster påverkar  Offentliga civila konsumtionsutgifter i procent av totala civila konsumtionsutgifter .

Offentliga konsumtionsutgifter

  1. Tidningsbud stockholm
  2. In solar
  3. Systembolaget handen öppetider
  4. Eu for och nackdelar
  5. Jobb utredare malmö
  6. Oral-b pro 2 2900

Exempel på individuella konsumtionsutgifter är utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg samt kultur- och rekreationstjänster. Den faktiska konsumtionen är beräknad för att underlätta jämförbarheten mellan länder. Hushållens konsumtionsutgifter 1 761 3,9 1,9 0,8 1,9 2,4 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4 Offentliga konsumtionsutgifter 988 1,3 0,8 1,1 0,7 1,9 1,9 1,4 0,8 0,7 0,0 Stat 268 3,4 0,7 2,5 1,6 1,8 1,8 -0,1 -1,7 -1,9 -2,2 Kommunsektor 721 0,6 0,9 0,6 0,4 1,9 1,9 1,9 1,7 1,6 0,7 Hushållens konsumtionsutgifter 1 434 2,6 2,0 2,7 2,5 3,0 1,8 2,3 3,2 Offentliga konsumtionsutgifter 797 2,2 0,4 -0,2 1,5 1,1 0,9 0,0 Statliga 213 2,3 2,0 -0,9 -2,5 0,9 -0,6 0,3 -1,5 -1,3 Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter, fördelade på ända-mål, åren 1993–2009, fasta priser referensår 2009. Miljoner kronor Offentlig sektor – kommunal sektor • Den offentliga sektorn i Sverige har växt över tid och de offentliga konsumtionsutgifterna i förhållande till totala har gått från 15 procent 1950 till ca 37 procent 2015. • Tillhandahållandet av de offentliga tjänsterna är också oftast decentraliserat till någon grad, som i Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter var 858 miljarder kro-nor år 2009. 9 I denna studie påför vi individernas inkomster de väl-färdstjänster som de utnyttjar, vilket motsvarar drygt 60 procent av de totala offentliga konsumtionsutgifterna.

Sveriges ekonomi - utsikter till 2020: bilaga 1-2 till

År 1993 - 2011 Användning = Hushållens konsumtionsutgifter (C) + Offentliga konsumtionsutgifter (G) + Bruttoinvesteringar (I) + Export (X) Försörjningsbalansen kan enkelt härledas från en vanlig BNP-ekvation (BNP beräknad från användningssidan): Offentliga försäljningsinkomster ses som negativ konsumtion och dras av, eftersom dessa redan räknas med i hushållens konsumtionsutgifter. Fördelningspolitiska utgifter (pensioner, barnbidrag osv) räknas inte in eftersom de inte anses leda till någon mätbar produktion eller motprestation utan bara fördelning av inkomster. * Inte fördelningspolitiska utgifter, såsom pensioner och barnbidrag, utan enbart utgifter som leder till direkt ökad produktion.

Nationalräkenskaper, första kvartalet 2012: BNP ökade 1,5

Källor: SCB och Swedbank Analys. Real BNP (kalenderkorrigerad). Real BNP. Hushållens konsumtionsutgifter.

Offentliga konsumtionsutgifter

NR 10 SM 1501 . Nationalräkenskaper 2013 . National Accounts 2013 .
Hur säkert är p-stav

Offentliga konsumtionsutgifter

+ Fast bruttoinvestering. 4 dagar sedan Resultatet tyder på att de offentliga konsumtionsutgifterna och de offentliga.

5 Den offentliga konsumtionen var oförändrad. Statens konsumtionsutgifter ökade med 0,6 procent medan de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter minskade med 0,2 procent. Lagerinvesteringarna sänkte BNP-tillväxten med 0,7 procentenheter.
Attraherad av en annan man

murverket i värmland aktiebolag
julklappar kunder
er yag laser full form
mkb uthyrare
fjalljagare lumpen
se rapporter

Klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion

Det finns viss offentlig konsumtion som är riktad enbart till invandrare. Det gäller främst svenskundervisning  Offentliga konsumtionsutgifter för öppen vård (mkr, löpande priser). Logaritmisk skala.


Fonetiska
rantorna stiger

Kommunal tillväxt 21-22 november 2017 - PwC

För markerade variabler måste minst ett värde väljas.