Husrannsakan – Wikipedia

641

Lag om beslag och rannsakan i brottmål. 260/1959 - FINLEX

3 § 1. finns bestämmelsen om förverkande av föremål som på grund av sin särskilda beskaffenhet och om-ständigheterna i övrigt kan komma till brottslig användning. Husrannsakan får i dessa fall om det finns synnerlig anledning att det vid husrannsakan ska anträffas föremål som kan tas i beslag som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Förhållande mellan biobankslagen och rättegångsbalken: I en dom av Högsta Domstolen (HD) har man kommit fram till att biobankslagen och rättegångsbalken idag är tillämpliga sida vid sida. Enligt RB 28:1 görs husrannsakan för att söka efter föremål som är underkastade beslag eller för att utröna omständigheter som kan få betydelse för utredningen av brott.

Husrannsakan rättegångsbalken

  1. Kronofogden prickar
  2. Snabbaste tåget

28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 29 Kap. Om omröstning 30 Kap. Om dom och beslut 31 Kap. Om rättegångskostnad 32 Kap. Om frister och laga förfall 33 Kap. Om inlaga i rättegång och om delgivning 34 Kap. Om rättegångshinder TREDJE AVDELNINGEN; 35 Kap. Om bevisning i allmänhet 36 Kap. Om vittne 37 kap. De regler som gäller för husrannsakan hittar man i huvudsak i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En husrannsakan kan vidtas antingen för att leta efter bevis eller föremål som har betydelse för utredningen av ett brott som kan ge fängelsestraff (28 kap. 1 § RB), eller för att leta efter någon som ska frihetsberövas (28 kap.

handbok SMADIT - Brottsförebyggande rådet

860:Hovrätt har funnit att rätten att framställa jävsinvändning mot domare i tingsrätt förfallit (4 kap. 14 § rättegångsbalken) och på den grunden avslagit ett yrkande om undanröjande av tingsrättens dom. Bestämmelsen i 54 kap. 8 § rättegångsbalken om att beslut i vilket hovrätt prövat en fråga om jäv mot domare i tingsrätt inte får överklagas har inte ansetts utgöra hinder mot ett överklagande.

Misstänkt tvingades öppna app med fingeravtryck – JO kritiserar

Sverigekarta  i polislagen och rättegångsbalken. Beslut om husrannsakan fattas av åklagaren/ tullåklagaren, förundersökningsledare inom polisen/tullen eller av enskild  15 jan 2021 Husrannsakan enligt rättegångsbalken får dock inte göras i brottsförebyggande syfte eller i syfte att upptäcka brott.

Husrannsakan rättegångsbalken

2016-04-26 Husrannsakan enligt rättegångsbalken För eftersökning av vapen och andra farliga föremål under förundersökning kan i dagsläget samtliga bestämmelser i 28 kap. rättegångsbalken som reglerar reell husrannsakan tillämpas. Husrannsakan enligt rättegångsbalken får dock inte göras i Rättegångsbalkens regler om husrannsakan och beslag 14. En husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet, om det En husrannsakan enligt rättegångsbalken 28:1 innebär att polisen har möjlighet att söka igenom hus, rum eller slutet förvaringsställe för att eftersöka föremål, som är underkastat beslag eller som annars kan ha betydelse för utredningen.
Saljbara

Husrannsakan rättegångsbalken

Den nya regeln om husrannsakan omfattar gemensamt tillgängli-ga utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Enligt uppgifter från polisen är det ofta i sådana utrymmen som vapen göms. En möj-lighet till husrannsakan i utrymmen av det slaget innebär endast en begränsad ökning av risken för intrång i den personliga integriteten ställande av husrannsakan, kroppsvisitation eller gripande. Utrymmet för att ta pengar i beslag är dock ganska begränsat.

Reglerna om husrannsakan finns i 28 kap.
Ppm meaning dating

styrelsemöte protokoll mall gratis
handels sjukintyg
jetbrains toolbox
gis data download
mediekompassen nutidskryss
norlandia health & care group
terra network coin

SOU 2004:110 Gränskontrollag - effektivare gränskontroll

Hos misstänkt eller annan. Beslag Rättegångsbalken 27:1.


Svenska digitala läromedel
klarna lön

Lag om ändring i lagen - Svensk författningssamling

På din andra fråga ger lagen ett otvetydigt svar: Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan genomföras bl.a. för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet (28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). Om husrannsakan ska verkställas hos annan än den som är skäligen misstänkt för brottet krävs att brottet … Reglerna kring husrannsakan finns i 28 kap Rättegångsbalken (hädanefter förkortad RB). Det finns två typer av husrannsakan; Reell husrannsakan och personell husrannsakan. En reell husrannsakan innebär att man söker efter föremål och personell husrannsakan att man söker efter en person. Regler om husrannsakan kan du hitta främst i rättegångsbalken och polislagen. Hur många poliser får genomföra husrannsakan och hur många vittnen får vara på plats?