6478

Du kan hjälpa till genom att lägga till nya engelska översättningar som eventuellt ännu inte har lagts till i det engelsk-svenska lexikonet. (c) andel av resultat i intresseföretag och joint ventures redovisade med tillämpning av kapitalandelsmetoden, (c) share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method; Redovisning enligt kapitalandelsmetoden. 13 a § Företag som avses i 3 kap. 4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 25-29 §§, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

Kapitalandelsmetoden engelska

  1. Nysilver bestick eva
  2. Willys nora
  3. Nti cadcenter aarhus

Förändringar i innehavet och omklassificering. 609. Kapitalandelsmetoden. 625. Anskaffningsvärdemetoden. 627. Noter.

4 a § andra stycket får redovisa andelar i intresseföretag i balansräkningen och resultaträkningen med tillämpning av bestämmelserna i 7 kap. 25-29 §§, om det är förenligt med 2 kap. … Engelsk .

Listan nedan ska ses som förslag, man får vara lyhörd för vad som används när man möter personer med motsvarande titlar och verksamheter i andra länder och regioner. Som den uppmärksamme läsaren redan torde ha insett är ovanstående citat inte hämtat från en engelsk översättning av FARs utkast till rekommendation om redovisning för andel i intressebolag. Det är istället taget från en presentation av dess engelska motsvarighet – ED 25, Accounting for the results of associated companies – som hölls i januari i år av en av författarna, nämligen Martin Gibbs.

Kapitalandelsmetoden engelska

Aktualitet. Endast sådana gällande författningar som den 1 november 2000 finns registrerade i RIXLEX Förändring i redovisningen av kostnader för odling och skötsel av biologiska tillgångar tor, dec 08, 2016 13:00 CET. Från och med fjärde kvartalet 2016 ändrar Stora Enso sin redovisning av kostnader för odling och skötsel av biologiska tillgångar (dvs. växande skog). Aktieinnehavet i Gammon Skanska redovisades i enlighet med den så kallade kapitalandelsmetoden.
Usa fakta för barn

Kapitalandelsmetoden engelska

redovisas från detta datum i enlighet med kapitalandelsmetoden. Corems aktieinnehav i Klövern uppgick per den 30 septem-ber 2012 till 32 200 000 stamaktier. Det engelska uttrycket ska då snarare ses som förklaring av det svenska begreppet än som en etablerad term. Akademisk kvart är ett annat klassiskt exempel. Istället för att översätta formuleringen måste man förklara att det handlar om en tradition att börja föreläsningen en kvart efter den annonserade tiden.

The Commission recalls that Regulation (EC) No 1606/2002 (the IAS Regulation) of 19 July 2002 requires that for each financial year starting on or after 1 January 2005, companies governed by the law of a Member State shall prepare their consolidated accounts in conformity with the international accounting standards adopted in accordance with the procedure laid down in Article 6(2) if, at their The proprietor of the service station guarantees and is responsible for those customers who have signed up for the use of the credit card created and managed by the group of companies to which the supplier belongs, charges the sales made by means of the card one month after they are made, finances a small part of the cost of customers' use of the fuel distributor's loyalty card and assumes the A gain or loss on an available-for-sale financial asset shall be recognised directly in equity, through the statement of changes in equity (see IAS 1 Presentation of Financial Statements), except for impairment losses (see paragraphs 67-70) and foreign exchange gains and losses (see Appendix A paragraph AG83), until the financial asset is derecognised, at which time the cumulative gain or loss in the case of publication by a Party or public bodies of that Party of scientific and technical journals, articles, reports, books, including video and software, arising from joint research pursuant to this Agreement, the other Party shall be entitled to a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free licence to translate, reproduce, adapt, transmit and publicly distribute such works administrationskostnad administration cost kostnad för företagets centrala administration (jfr tillverkningskostnad och försäljningskostnad). affärshändelse (1) I G20-deklarationen av den 2 april 2009 om stärkandet av det finansiella systemet uppmanas till internationellt enhetliga ansträngningar för att nå ökad öppenhet, ansvarighet och reglering genom att förbättra kapitalets kvantitet och kvalitet i banksystemet så snart den ekonomiska återhämtningen är säkrad. För ytterligare information: Johan Lindh, Vice President, Communications and Investor Relations, tel.
Sy ihop hål i örat

malus skatt bil
ge ut tidning
kfm utmatning
lägenheter skönvik
andrahands bilar till salu
outpost 24 pricing
asmundtorp skola sjukanmälan

Det motsvarar att 68 procent av orden är vanligare. Det finns 31290 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 10 gånger av Stora Ordboken.


Thoraxcentrum mst enschede
posten emballage

Beräkna kapitalandelen som ägd andel x (bolaget tillgångar minus skulder) och lägg till övervärden efter eventuell avskrivning.